ACAPELLA SESSIONS

ACAPELLA SESSIONS

M.C.’s tend to portray many different styles throughout their lyrical journeys. One of those styles, or linguistic modifications of the spoken language, is the ability to rap on the instrumental of life and flow to the rhythm of the environment. In the Acapella Sessions, visuals are secondary; only the voice and artistry of the M.C. are laid bare before your eyes. When an artist is put in a situation where the guidelines are kept to a minimum, originality is on the rise. Be on the lookout for several poetic acapella sessions from the artists in the Phatmark Collective.

MC’s hebben de neiging om veel verschillende stijlen te hanteren tijdens hun lyrische reis. Een van die stijlen, of taalkundige wijzigingen van de gesproken taal, is de mogelijkheid om te rappen op de instrumentaal van het leven en te flowen op het ritme van de omgeving. In de Acapella Sessies zijn de visuele beelden secundair; alleen de stem en kunstzinnigheid van de M.C. worden voor je ogen blootgelegd. Wanneer een kunstenaar in een situatie wordt geplaatst waarin de richtlijnen tot een minimum zijn beperkt, ligt originaliteit op de loer. Blijf in de buurt en ontdek meerdere poëtische acapella-sessies van de kunstenaars binnen het Phatmark Collective.

 Playlist

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.